Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 11. 2021

Kúpna zmluva

OcU-TOP-158/2021

702,00 EUR

Zoltán Kelecsényi a manželka Gabriela

Obec Topoľnica

10. 11. 2021

Zmluva na servisný prenájom rohoží

OcU-TOP-294/2021

0,00 EUR podľa cenníka firmy

Lindström, s. r. o.

Obec Topoľnica

22. 9. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OcU-TOP-250-538/2021

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Topoľnica

22. 9. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OcU-TOP-249-537/2021

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Topoľnica

6. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OcU-TOP-233-493/2021

1 000,00 EUR

Ing. Marián Péteri audítor

Obec Topoľnica

19. 7. 2021

Mandátna zmluva

1/2014/OVIN

660,00 EUR

Maroš Mičáni

Obec Topoľnica

2. 7. 2021

Kúpna zmluva

OcU-TOP-187/2021

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Topoľnica

2. 7. 2021

Kúpna zmluva

OcU-TOP-186/2021

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

Obec Topoľnica

18. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

2021/OBC/R/V/GA/0346

1 100,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Topoľnica

14. 6. 2021

Zmluva o dielo

OcU-TOP-172/2021

2 804,64 EUR

Zoltán Zimmermann

Obec Topoľnica

3. 5. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

OcU-TOP-124/2021

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Topoľnica

3. 5. 2021

Kúpna zmluva

OcU-TOP-123/2021

59,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Topoľnica

1. 5. 2021

Kúpna zmluva

OcU-TOP-121-268/2021

5 928,00 EUR

Ing. Juraj Halomhegyi

Obec Topoľnica

29. 4. 2021

Poistná zmluva

11-318373

60,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Topoľnica

21. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí grantu

SEev21_21

1 730,00 EUR

Nadácia Pontis

Obec Topoľnica

31. 3. 2021

Dodatok č.7 k zmluve o kontokorentnom úvere

312/2014/UZ

100,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Topoľnica

16. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

OcU-TOP-14-136/2021

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Topoľnica

16. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

PAN-S-04/2021

0,00 EUR

Pannon Guard Security International, s.r.o.

Obec Topoľnica

25. 2. 2021

Dodatok č. 4

OcU-TOP-66-100/2021

0,00 EUR

TOLERANCIA n. o.

Obec Topoľnica

26. 1. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 15.06.2006

3

6 700,00 EUR

DMTeam s. r. o.

Obec Topoľnica

26. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

S201000578

0,00 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

Obec Topoľnica

22. 1. 2021

Poistná zmluva 11-317945

OcU-TOP-29-41/2021

370,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Topoľnica

16. 12. 2020

Licenčná zmluva

OcU-TOP-300/2020

318,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Topoľnica

16. 12. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1001/2019/UZ

2

8 961,85 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Topoľnica

2. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

OcU-TOP-118-616/2020

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Topoľnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 86