Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Materská škola Topoľnica

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 17. mája do 28. mája 2021. 

MŠ Topolnica - Zápis do MŠ.pdf (275.22 kB)

MŠ Topoľnica - ziadost o prijatie do mš.pdf (357.95 kB)

MŠ Topolnica - Podmienky prijímania detí do materskej skoly na šk.r. 2021.pdf (258.89 kB)

V obci sa nachádza Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Zloženie pedagogického zboru:

  • Riaditeľka školy: Mgr. Annamária Mészáros
  • Učiteľka: Alžbeta Vadkertiová
  • pedagogický asistent: PhDr. Petra Botková

Ďalší zamestnanci: Ružena Borkovicsová, upratovačka

Identifikačné údaje
Názov zariadenia: Materská škola
Adresa školy: Topoľnica č. 2, 925 92 Topoľnica
Kontakt: tel. 031/781 12 54
e-mail: materskas.topolnica@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Topoľnica, Topoľnica č. 13, 925 92 Topoľnica
IČO : 00306231

V prílohe sú pripojené dokumenty Materskej školy: Školský poriadok Materskej školy.

Ostatné dokumenty sú zverejnené na informačnej tabuli Materskej školy alebo u Mgr. Annamárie Mészáros, riaditeľky Materskej školy.

Školská jedáleň: Mgr. Marcela Szilvási, vedúca Školskej jedálne a Agneša Bočkayová, kuchárka, mobil: 0918/779 456

Obec Topoľnica ako zriaďovateľ Základnej školy v Topoľnici a Materskej školy v Topoľnici vzhľadom na možné ohrozenie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a vzhľadom na aktuálnu situáciu na území Slovenskej republiky prerušuje prevádzku Základnej školy, Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne s účinnosťou od 11. marca 2020 do odvolania.

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  –  VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej  republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ďalšie usmernenia sú zverejnené na hlavnej stránke www.topolnica.sk  https://topolnica.sk/vyhlasenie-mimoriadnej-situacie-covid-19/

Opatrenia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, podozrivou z nákazy koronavírusom ( u ktorých ešte nebol potvrdený vírus) :

  • Zostať v domácej izolácii 14 dní od posledného kontaktu s podozrivou osobou
  • Denne sledovať svoj zdravotný stav ( výskyt príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť)
  • Zákaz sociálnych kontaktov – návštevy, návštevy miest kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí – reštaurácie, obchody, pošta a pod.
  • Zákaz cestovania
  • Nechodiť do práce, zákaz návštevy školy
  • V prípade objavenia sa príznakov ochorenia (viď hore) okamžite telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

V prípade, že sa u podozrivej osoby potvrdí ochorenie na koronavírus, opatrenia nariaďuje RÚVZ Galanta u všetkých kontaktov chorej osoby. V takomto prípade bude RÚVZ Galanta postupovať v súčinnosti s obecným úradom.

MŠ Topoľnica - ziadost o prijatie do mš

MŠ Topoľnica - ziadost o prijatie do mš.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,95 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 3. 5. 2021

MŠ Topolnica - Podmienky prijímania detí do materskej skoly na šk.r. 2021

MŠ Topolnica - Podmienky prijímania detí do materskej skoly na šk.r. 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,89 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 3. 5. 2021

MŠ Topolnica - Zápis do MŠ

MŠ Topolnica - Zápis do MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,22 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 3. 5. 2021

Školský poriadok MŠ Topoľnica

Školský poriadok MŠ Topoľnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,59 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 27. 6. 2020