Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Výsledky komunálnych volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Topoľnica

Miestna volebná komisia obce Topoľnica pre voľby do orgánov samosprávy obce Topoľnica v zmysle § 189 a v zmysle § 190 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Topoľnica nasledovne:

Celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov: 688

Počet zúčastnených voličov: 412 

Účasť na voľbách:  59,88 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 412

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 411

 

Za starostu obce bol zvolený:

Miroslav Szabó, Ing., číslo kandidáta na hlasovacom lístku: 2., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 289

Počet platných hlasov pre ostatných kandidátov na starostu obce:

1. Zoltán Szilvási, PhDr., číslo kandidáta na hlasovacom lístku: 3., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 93

2. Daniel Pečimuth, Ing., číslo kandidáta na hlasovacom lístku: 1., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 29

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Poradové číslo 1.: Peter Janek, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov: 224

Poradové číslo 2.: Miroslav Szabó, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 191

Poradové číslo 3.: Oľga Andová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 162

Poradové číslo 4.: Katarína Forrová, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny, počet platných hlasov: 160

Poradové číslo 5.: Katarína Szilvásiová, Mgr., Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari.národnosti. regióny, počet platných hlasov: 149

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Poradové číslo 1.: Andrej Mészáros, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 138

Poradové číslo 2.: Simona Szabová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov: 134

Poradové číslo 3.: Imrich Kollár, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny, počet platných hlasov: 128

Poradové číslo 4.: Radomír Mészaros, Mgr., Sloboda a solidarita, počet platných

                              hlasov: 111

Poradové číslo 5.: Adrián Varga, Ing., nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 104

Poradové číslo 6.: Marek Kišš, nezávislý kandidát, počet platných hlasov: 76

Poradové číslo 7.: Róbert Loži, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia –  Maďari. národnosti. Regióny, počet platných hlasov: 74

Poradové číslo 8.: Barbara Szilvási, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. |  Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny, počet platných hlasov: 47