Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:        Obec Topoľnica

Sídlo:                                   925 92 Topoľnica 13

IČO:                                     00 306 231                        

DIČ:                                     

Bankové spojenie:            

Číslo účtu:                          

Štatutárny zástupca:        Ing. Miroslav Szabó - starosta obce

e-mail:                                 topolnica@topolnica.sk

Telefón:                               031/781 12 58, 031/702 02 18