Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Základná škola Topoľnica

V obci sa nachádza základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, školský klub detí a školská jedáleň.

Zloženie pedagogického zboru:

  • riaditeľka školy a triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Bergendiová
  • triedna učiteľka: Mgr. Alžbeta Mészárosová
  • vychovávateľka: Eva Horváthová

Ďalší zamestnanci: Ružena Borkovicsová, upratovačka

Identifikačné údaje
Názov zariadenia: Základná škola
Adresa školy: Topoľnica č. 2, 925 92 Topoľnica
Kontakt: tel. 031/78 11 254
e-mail: zs.topolnica@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Topoľnica, Topoľnica č. 13, 925 92 Topoľnica
IČO : 00306231

V prílohe sú pripojené dokumenty Základnej školy. Ostatné dokumenty sú zverejnené na informačnej tabuli Základnej školy alebo k nahliadnutiu u Mgr. Zuzany Bergendiovej, riaditeľky Základnej školy.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy za školský rok 2022/2023:

správa Typ: PDF dokument, Velkosť: 687.38 kB

Školská jedáleň: Mgr. Marcela Szilvási, vedúca Školskej jedálne a Agneša Bočkayová, kuchárka, mobil: 0918/779 456

Školský rok 2020/2021 bol pre nás všetkých opäť veľmi náročný.  Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie bol vzdelávací proces na školách na dlhé týždne prerušený a presunul sa do on-line prostredia.

Na návrat do školy sme sa všetci veľmi tešili a s veľkým očakávaním sme čakali na vyhodnotenie nášho projektu, ktoré vyhlásili Slovenské elektrárne prostredníctvom grantového programu Energia pre vzdelanie 2021, ktorý mal pomôcť preklenúť dôsledky vzniknutej situácie počas obdobia pandémie. 

Základná škola v Topoľnici bola jednou zo škôl, ktorej projekt „Užime si spolu leto“  bol podporený. Cieľom nášho projektu bolo  formovanie pozitívneho vzťahu k rodnej obci, okresu, kraju, k našej vlasti a rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov.  Tieto kompetencie sa dajú budovať hlavne v predmetoch  prvouka, prírodoveda a vlastiveda.  Keďže kvôli pandémii sa nemohli  uskutočniť žiadne výlety, exkurzie, rozhodli sme sa v čase od 1. do 16. júla 2021  zorganizovať pre žiakov aktivity, kde by si získané vedomosti z teórie preniesli aj do praktického života. Tento školský rok sa aj telesná výchova dostala do úzadia, preto  sme si naplánovali  aj turistické výlety.

Prvé dni sme strávili v našej obci. Navštívili sme miestnu Hydinársku farmu pána Alexandra Mészárosa, ktorý tu chová okrem hydiny aj iné domáce zvieratá. Nájdeme tu aj kravy, kozy, poníka, dokonca aj daniele a emu. Majiteľ farmy tu postavil aj krásny vidiecky dom s vínnou pivnicou a veľkú kuchyňu s pecou. Ukázal nám, ako treba kúriť v peci a upiekol nám v nej  chutné kačice na obed.

Aké bezstavovce žijú v našom potôčiku Derňa sme sa dozvedeli od pracovníčky z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphné.  Deti  sa zahrali na výskumníkov a lovili v potoku malé vodné živočíchy. Najviac sa potešili  žubrienke.

V Galante sme navštívili Vlastivedné múzeum,  po prehliadke sa zúčastnili  aktivít Hľadanie pokladu v múzeu a maľovania na textil. Neodmysliteľnou súčasťou histórie galantského okresu sú vodné mlyny na Malom Dunaji. Pozreli sme si vodný mlyn v Tomášikove a krásne zážitky máme z plavby plťami po Náučnom chodníku od mlyna k mlynu z Tomášikova do Jahodnej.

Trnavský kraj poskytuje veľa možností na turistiku  v Malých Karpatoch. Navštívili sme zámok Smolenice, odtiaľ pešo sme sa vybrali do  jaskyni Driny. Ďalšia naša túra viedla na zrúcaninu Dobrá Voda. Po ceste domov sme sa zastavili v Chtelnici, kde sme si pozreli miestny kaštieľ.

V spoznávaní našej vlasti sme pokračovali v Komárne, kde cieľom nášho výletu bola Komárňanská pevnosť a námestie Európy. Odtiaľ viedla naša cesta do Kollárova, kde sme sa prešli po najdlhšom drevenom krytom moste Európy.

V pohorí Tribeč sme sa po zelenej turistickej značke dostali na Oponický hrad. Navštívili sme aj Oponický zámok, kde je sprístupnená verejnosti Apponyiovská knižnica (Bibliotheca Apponiana), ktorá je známa ako najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku, v súčasnosti obsahuje 8 222 titulov.

Namiesto plánovanej  túry v  Haluzickej tiesňave sme  sa pre daždivé počasie vybrali  na Trenčiansky hrad, ktorý sa hrdo týči nad mestom a symbolicky stráži celé jeho centrum. Patrí medzi najznámejšie slovenské pamiatky a je opradený tými najzaujímavejšími legendami o láske a slávnych panovníkoch.

V Bratislavu každý z nás už navštívil nespočetne krát. Ale boli ste už na Slavíne, či v botanickej záhrade? Práve tieto miesta boli jedným z cieľov nášho výletu v Bratislave. Pozreli sme  aj Úrad vlády SR, Prezidentský palác a prešli sme sa po Starom meste.

Posledný deň sme strávili v škole, vyhodnotili sme projekt, urobili prezentácie z navštívených miest, menší žiaci nakreslili, čo sa im najviac páčilo. V tento deň nás navštívili aj policajti, ktorí nás vystríhali pred nebezpečenstvami, ktoré na nás číhajú v čase prázdnin.

Prežili sme spolu krásnych 11 dní,  ktoré deťom priniesli krásne zážitky, spoznali bližšie svoju obec, okres, kraj i západnú časť Slovenska. Všímali sme si, aké stromy rastú v lesoch, ako sa orientovať podľa turistických značiek. Naplánovaných 100 000 krokov na osobu sme vysoko prekročili.

Ďakujeme všetkým rodičom,  ktorí nám boli nápomocní, zúčastnili sa našich aktivít a tým  pomohli zabezpečiť väčšiu bezpečnosť detí na výletoch. A v neposlednom rade sme utužili vzťahy s  rodičmi, na ktoré nebol počas školského roka čas ani možnosť.

Ďakujeme Slovenským elektrárňam, že vďaka programu Energia pre vzdelanie 2021 sme školskom roku 2020/2021 neboli ochudobnení o zážitkové učenie a mohli plne rozvíjať prírodovednú i vlastivednú gramotnosť našich žiakov.

1

2

Oznámenie o zápise do Základnej školy v Topoľnici

Obec Topoľnica zverejňuje Oznámenie Základnej školy v Topoľnici o zápise detí do Základnej školy pre nový školský rok 2023/2024.

Zápis sa uskutoční dňa 18. apríla 2023 v čase od 07:00 hodiny do 16:00 hodiny. 

V prílohe je zverejnené oznámenie a sú pripojené dokumenty, ktoré treba pri zápise predložiť vyplnené.

v Topoľnici, dňa 20.03.2023

Oznámenie o organizácii a priebehu zápisu.pdf (208.59 kB)

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ.pdf (199.35 kB)

písomné vyhlásenie.docx (28.59 kB)

čestné vyhlásenie.docx (33.07 kB)

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole.pdf (361.35 kB)

vyhlásenie zákonného zástupcu.docx (26.34 kB)

1

1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 247,14 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 18. 8. 2021

10

10.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 125,14 kB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 18. 8. 2021

11

11.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 91,31 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 18. 8. 2021

12

12.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 107,21 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 18. 8. 2021

13

13.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 290,59 kB
Stiahnuté: 182×
Vložené: 18. 8. 2021

14

14.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 168,18 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 18. 8. 2021

15

15.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 174,86 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 18. 8. 2021

16

16.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 123,19 kB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 18. 8. 2021

17

17.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 180,81 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 18. 8. 2021

18

18.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 100,41 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 18. 8. 2021

19

19.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 77,91 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 18. 8. 2021

2

2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 206,67 kB
Stiahnuté: 184×
Vložené: 18. 8. 2021

3

3.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 221,03 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 18. 8. 2021

4

4.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 176,38 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 18. 8. 2021

5

5.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 93,58 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 18. 8. 2021

6

6.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 177,42 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 18. 8. 2021

7

7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 231,65 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 18. 8. 2021

8

8.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 181,08 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 18. 8. 2021

9

9.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 178,74 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 18. 8. 2021

organizacny_poriadok

organizacny_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,36 kB
Stiahnuté: 366×
Vložené: 27. 6. 2020
Zobrazené 1-20 z 22

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 12 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 20/13 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/12 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 23/13 °C