Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 6 .2020

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1001/2019/UZ

Dodatok č. 1

100,00 EUR

Obec Topoľnica

Všeobecná úverová banka, a.s.

4. 7 .2020

Poistná zmluva 9860641344

9860641344

471,24 EUR štyristosedemdesiatjeden eur 24 centov

Obec Topoľnica

Allianz - Slovenská sporiteľňa a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.