Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 5. 2024

7401008600

zálohová faktúra za stravné lístky

1 413,40 EUR

Up Déjeuner, s.r.o.

Obec Topoľnica

15. 5. 2024

202410251

faktúra za materiál - Klub seniorov

67,99 EUR

ARTECH - STAV, spol. s r. o.

Obec Topoľnica

14. 5. 2024

2024021

predplatné - TERRA Hírújság na rok 2024

120,00 EUR

OZ Matúšova Zem - Mátyusföld

Obec Topoľnica

14. 5. 2024

00663/2024

materiál - Obecný úrad

106,60 EUR

OLYMP ERBY s.r.o.

Obec Topoľnica

14. 5. 2024

TF-SC4-259

faktúra za poskytovanie služieb správy verejného osvetlenia na mesiac máj 2024

545,22 EUR

OZE Solutions a. s.

Obec Topoľnica

13. 5. 2024

7161609027

faktúra za odber elektrickej energie za mesiac apríl 2024 - futbalové ihrisko

95,98 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

13. 5. 2024

7211126960

faktúra za odber elektrickej energie za mesiac apríl 2024 - budova školstva s. č. 2

229,08 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

13. 5. 2024

7211126959

faktúra za odber elektrickej energie za mesiac apríl 2024 - Obecný úrad

212,27 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

13. 5. 2024

2405104

faktúra za služby - kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať

60,00 EUR

A.V.I.S., spol. s r. o.

Obec Topoľnica

13. 5. 2024

20240010

spolufinancovanie prevádzky verejného osvetlenia - IBV Paľovce 2 Západ – za mesiac apríl 2024

65,00 EUR

Stavebná a správcovská spoločnosť BG s.r.o.

Obec Topoľnica

9. 5. 2024

240021

faktúra za odvoz drevo odpadu

240,00 EUR

Drevo-Rec Recycling s.r.o.

Obec Topoľnica

9. 5. 2024

06052024

zálohová faktúra za Školu v prírode - Základná škola

4 060,00 EUR

RL plus, spol. s r. o.

Obec Topoľnica

9. 5. 2024

FVGA10240198

faktúra za materiál - Základná škola

82,20 EUR

RONEX WORLD s.r.o.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

240006

faktúra za zameranie polohopisného a výškopisného plánu

180,00 EUR

Dávid Kemény - GEODET

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

7662983682

faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - záloha na mesiac máj 2024 – kamerový systém

83,19 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

7662983512

faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - záloha na mesiac máj 2024 - ČOV

16,04 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

7662983511

faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - záloha na mesiac máj 2024 - Klub seniorov

31,41 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

24020515

faktúra za poskytovanie bezpečnostnej služby a ochranu objektu za mesiac apríl 2024

39,59 EUR

Pannon Guard Security International, s.r.o.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

8348805561

faktúra za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024

61,36 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

4724008984

faktúra za služby Digitálnej kancelárie na mesiac máj 2024

84,00 EUR

SWAN, a.s.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

0143026017

faktúra za odvoz kuchynského odpadu zo Školskej jedálne za mesiac apríl 2024

24,00 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

0153011909

faktúra za poskytnutie nádob na odpad za mesiac apríl 2024

257,40 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

0153011908

faktúra za zvoz komunálneho odpadu za mesiac apríl 2024

2 389,40 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

Obec Topoľnica

7. 5. 2024

0143026138

faktúra za prepravu a poskytnutie kontajneru - veľkoobjemový odpad

1 012,72 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

Obec Topoľnica

3. 5. 2024

8698758077

faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu – záloha na mesiac máj 2024

2 000,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Topoľnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 2013