Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Starosta obce

Za starostu obce Topoľnica bol vo voľbách do orgánov samosprávy obce Topoľnica dňa 29.10.2022 zvolený Ing. Miroslav Szabó, nezávislý kandidát, bytom Topoľnica s. č. 322

Telefonický kontakt a email na starostu obce:

  • mobil 0905/395 692
  • pevná linka 031/702 02 19 – kancelária starostu obce
  • email: starosta@topolnica.sk