Menu
Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 10. 2023

70615127

faktúra za ročnú licenciu "Bez Kriedy" pre Základnú školu

24,00 EUR

KOMENSKY, s. r. o.

Obec Topoľnica

18. 10. 2023

VF23622

faktúra za poskytovanie služieb správy verejného osvetlenia na mesiac október 2023

545,22 EUR

OZE Solutions a. s.

Obec Topoľnica

16. 10. 2023

2023082

faktúra za odbornú činnosť vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Rekonštrukcia chodníka a oplo

350,00 EUR

Agnesa Búsová

Obec Topoľnica

16. 10. 2023

30036

faktúra za poštové poukážky pre Školskú jedáleň

228,00 EUR

FVCC s.r.o.

Obec Topoľnica

16. 10. 2023

1102301677

vyúčtovanie zálohovej faktúry číslo 1212307207 za učebnice pre Základnú školu

0,00 EUR

AITEC s.r.o.

Obec Topoľnica

13. 10. 2023

2471174

faktúra za prenájom rohoží za mesiac september 2023

51,46 EUR

Lindström, s. r. o.

Obec Topoľnica

11. 10. 2023

8331041634

faktúra za odber vody za 3. štvrťrok 2023 - futbalové ihrisko

175,26 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Topoľnica

11. 10. 2023

8331041633

faktúra za vodné a stočné za 3. štvrťrok 2023 - Obecný úrad a Kultúrny dom, s. č. 13

39,58 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Topoľnica

11. 10. 2023

8331041637

faktúra za vodné a stočné za 3. štvrťrok 2023 - budova školstva, s. č. 2

174,79 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Topoľnica

11. 10. 2023

8331041636

faktúra za vodné a stočné za 3. štvrťrok 2023 - Klub seniorov, s. č. 8

3,30 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Topoľnica

9. 10. 2023

2023080

odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania za 3. štvrťrok 2023

60,00 EUR

Agnesa Búsová

Obec Topoľnica

9. 10. 2023

7220998712

faktúra za odber elektrickej energie za mesiac september 2023 - Obecný úrad a Kultúrny dom

219,31 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

9. 10. 2023

7171439789

faktúra za odber elektrickej energie za mesiac september 2023 - futbalové ihrisko

123,70 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

9. 10. 2023

7220998713

faktúra za odber elektrickej energie za mesiac september 2023 - budova školstva, s. č. 2

222,67 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

6. 10. 2023

2023142

faktúra za odborné práce BOZP a PO za 3. štvrťrok 2023

165,00 EUR

Maroš Mičáni

Obec Topoľnica

5. 10. 2023

01501/2023

faktúra za materiál - Deň dôchodcov 2023

1 691,61 EUR

OLYMP ERBY s.r.o.

Obec Topoľnica

5. 10. 2023

4723020056

faktúra za služby Digitálnej kancelárie na mesiac október 2023

84,00 EUR

SWAN, a.s.

Obec Topoľnica

5. 10. 2023

23VF00098

faktúra za kancelársky materiál za mesiac september 2023

145,73 EUR

TIMI - INTO s.r.o.

Obec Topoľnica

5. 10. 2023

7622692251

faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - záloha na mesiac XXX 2023 – kamerový systém

66,23 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

5. 10. 2023

7622692147

faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - záloha na mesiac október 2023 - Klub seniorov

31,18 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

5. 10. 2023

7622692148

faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - záloha na mesiac október 2023 – ČOV

13,80 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Topoľnica

5. 10. 2023

8336273695

faktúra za telekomunikačné služby za mesiac september 2023

61,36 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Topoľnica

4. 10. 2023

0153010992

faktúra za poskytnutie nádob na odpad za mesiac september 2023

257,40 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

Obec Topoľnica

4. 10. 2023

0153010989

faktúra za zvoz komunálneho odpadu za mesiac september 2023

3 305,46 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

Obec Topoľnica

4. 10. 2023

23021262

faktúra za poskytovanie bezpečnostnej služby a ochranu objektu za mesiac september 2023

39,59 EUR

Pannon Guard Security International, s.r.o.

Obec Topoľnica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-275 z 1971