Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Zverejňovanie údajov o komunálnom odpade za rok 2021

Obec Topoľnica v zmysle Usmernenia Štatistického úradu SR pre obce zamerané na zverejňovanie údajov o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce, teda z modulov 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01 s obsahom údajov o komunálnom odpade z obce za rok 2021. 

v Topoľnici, dňa 06.04.2022

modul 265.pdf (101.98 kB)

modul 100435.pdf (54.67 kB)

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021.pdf (99.34 kB)

 

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová