Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Zverejnenie schváleného programového rozpočtu na rok 2022

Obec Topoľnica zverejňuje schválený programový rozpočet na obdobie roku 2022.

v Topoľnici, dňa 04.04.2022

Programový rozpočet obce Topoľnica.pdf (457.39 kB)

Plnenie príjmov Topoľnica.pdf (263.18 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová