Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Výzva na pripomienkovanie cestovného poriadku autobusovej dopravy

Registratúrna značka: OcU-TOP-9/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 711/2022

Obec Topoľnica zverejňuje výzvu Trnavského samosprávneho kraja na pripomienkovanie zmien cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023.

V prílohe je pripojený prípis Trnavského samosprávneho kraja, cestovný poriadok pre autobusovú dopravu, ktorý sa týka obce Topoľnica a webová stránka, kde si môžete pozrieť cestovné poriadky dopravnej spoločnosti SAD Dunajská Streda, a.s.: 

https://www.sadds.sk/sk/primestske-linky-region-galanta

list TTSK.pdf (257.83 kB)

cestovné poriadky.pdf (234.23 kB)

Dátum zvesenia: 4. 10. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová