Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Výsledky volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja

Obec Topoľnica v zmysle § 158 odsek 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnuje Výsledky volieb do Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 29.10.2022.

v Topoľnici, dňa 08.11.2022

výsledky - TTSK.pdf (153.29 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová