Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - ZOZNAM KANDIDÁTOV

Obec Topoľnica zverejňuje v zmysle Harmonogramu OTZ volieb nasledovné zoznamy:

ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Topoľnica

ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Topoľnici

ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

v Topoľnici, dňa 23.09.2022

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce TOPOĽNICA.pdf (28.33 kB)

Zoznam kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v TOPOĽNICI.pdf (56.98 kB)

Zoznam kandidátov na predsedu TTSK.pdf (103.79 kB)

Zoznam kandidátov na poslancov TTSK.pdf (123.65 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová