Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 - oznámenie

Obec Topoľnica oznamuje v súlade s § 4 odsek 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplení niektorých zákonov v z. n. p. informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 v obci Topoľnica je 41,61 %.

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021.pdf (99.34 kB)

Zodpovedá: Správca Webu