Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Stavebné povolenie - IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ - stavebné objekty SO 04 - SO 04.1, SO 04.4 a SO 04.5

Registratúrna značka: OcU-TOP-197/2020

Číslo registratúrneho záznamu: 002

Obec Topoľnica ako príslušný stavebný úrad zverejňuje stavebné povolenie pre stavbu: IBV Topoľnica, Paľovce 2 Západ - stavebné objekty: SO 04 Elektrické rozvody - SO 04.1 Rozvody NN, SO 04.4 Trafostanica a SO 04.5 Rozvody VN pre stavebníka: Západoslovenská distribučná, a. s. 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Topoľnica. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Topoľnica a na webovom sídle Obce Topoľnica. Rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.

Zverejnené v Topoľnici dňa 02.09.2020

stavebné povolenie

 

Dátum zvesenia: 18. 9. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 1. 10. 2020
mierny dážď 15 °C 12 °C
piatok 2. 10. slabý dážď 20/11 °C
sobota 3. 10. slabý dážď 26/16 °C
nedeľa 4. 10. mierny dážď 21/14 °C