Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Schválené VZN 4/2022 - poplatok za rozvoj od 01.01.2023

Obec Topoľnica zverejňuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Topoľnica číslo 4/2022 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2023.

v Topoľnici, dňa 03.11.2022

VZN 4-2022.pdf (106.79 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová