Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2022

Registratúrna značka: OcU-TOP-462/2022

Číslo registratúrneho záznamu: 945/2022

Vážení obyvatelia, srdečne Vás pozývame na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2022 v piatok so začiatkom o 15:00 hodine v Obradnej sieni Obecného úradu. Pozvánka spolu s programom sú pripojené v prílohe.

Tesíme sa na Vašu účasť :-)

v Topoľnici, dňa 21.11.2022

pozvánka.pdf (52.05 kB)

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová