Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Pozvánka na 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Registratúrna značka: OcU-TOP-325/2022

Vážení obyvatelia, 

v prílohe je pripojená pozvánka spolu s programom na 33. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľnici, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2022 - v pondelok so začiatkom o 17:00 hodine v Obradnej sieni obecného úradu v Topoľnici.

Srdečne Vás očakávame!

pozvánka.pdf (34.82 kB)

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022 Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová