Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Návrh priorít Komunitného plánu obce Topoľnica na obdobie rokov 2022 - 2030

Obec Topoľnica zverejňuje na pripomienkovanie Návrh priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce Topoľnica na obdobie rokov 2022 -2030. Návrh vychádza zo strategického dokumentu „Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030" schváleného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celé znenie Návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Topoľnica je k dispozícii na Obecnom úrade v Topoľnici. Návrh priorít Komunitného plánu je zverejnený na pripomienkovanie v dobe od 06.04.2022 do 22.04.2022. 

v Topoľnici, dňa 06.04.2022

Návrh priorít Komunitného plánu obce Topoľnica na obdobie rokov 2022-2030.docx (36.98 kB)

 

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová