Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec Topoľnica zverejňuje oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante o vyhlásení  času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

v Topoľnici, dňa 19.04.2022

OR HAZZ.pdf (42.2 kB)

Zodpovedá: Gabriela Kelecsényiová