Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Úradná tabula

Úradná tabula

Vyvesené: 27. 9. 2022 Dátum zvesenia: 17. 10. 2022
Vyvesené: 23. 9. 2022 Dátum zvesenia: 17. 10. 2022
Vyvesené: 23. 9. 2022 Dátum zvesenia: 17. 10. 2022
Vyvesené: 13. 9. 2022 Dátum zvesenia: 4. 10. 2022
Vyvesené: 13. 9. 2022 Dátum zvesenia: 29. 9. 2022
Vyvesené: 12. 9. 2022 Dátum zvesenia: 4. 10. 2022
Vyvesené: 26. 12. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 24. 11. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021