Obec Topoľnica
Topoľnica Tósnyárasd

Kalendár akcií

Vážení obyvatelia, zber komunálneho odpadu zo smetných nádob z domácností v roku 2021 sa uskutoční v zmysle nižšie zverejneného harmonogramu:

Október - 15.10. a 29.10.

November - 12.11. a 26.11.

December - 10.12. a 24.12. 

KOMUNÁLNY ODPAD.pdf (69.45 kB)

TERMÍNY PRE ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU V KATEGÓRII PLASTY V ROKU 2021:

12. október, 09. november, 07. december

PLASTY.pdf (69.91 kB)

TERMÍNY PRE ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU V KATEGÓRII PAPIER V ROKU 2021:

13. október, 08. december

PAPIER.pdf (69.74 kB)

 

Ľubovolná akcia ostatné